Naujienos

"Inočekiai LT" Lutora su KTU

UAB "Lutora" projektas pagal "Inočekiai LT"

2014 - 2015 m. UAB „Lutora“ gavusi paramą pagal priemonę „Inočekai LT”, skirtą inovacinę veiklą vykdantiems smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams, vykdė projektą  “Antros kartos žaliavos filtravimo/valymo technologijos kūrimas“, kurio metu buvo bendradarbiaujama su KTU Mechatronikos ir mechatronikos fakulteto, Inžinerinio projektavimo katedra. 

Pagrindinis projekto tikslas buvo:  naudojantis mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros paslaugomis, sukurti antros kartos žaliavos filtravimo/valymo technologiją siekiant išvalytą medžiagą panaudoti pakartotinai.
 
Projektas buvo pilnai įgyvendintas, užsibrėžti tikslai – pasiekti.
 
Projektas buvo finansuojamas pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ įgyvendinimo priemonės VP2-1.3-ŪM-05-K „Inočekiai LT“ įgyvendinimą visuotinės dotacijos būdu.

"Inočekiai LT" Lutora su VU

UAB "Lutora" projektas pagal "Inočekiai LT"
 
2013 m. UAB „Lutora“ gavusi paramą pagal priemonę „Inočekai LT”, skirtą inovacinę veiklą vykdantiems smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams, vykdė projektą  “Antros kartos žaliavos perdirbimo metodikų ir aukštesnės pridėtinės vertės produkto kūrimas“, kurio metu buvo bendradarbiaujama su Vilniaus universiteto Biotechnologijos instituto Taikomosios biokatalizės sektoriumi.
 
Pagrindinis projekto tikslas buvo:  naudojantis mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros paslaugomis, sukurti antros kartos žaliavos perdirbimo metodikas ir aukštesnės pridėtinės vertės produktą.
 
Projektas buvo pilnai įgyvendintas, užsibrėžti tikslai – pasiekti.
 
Projektas buvo finansuojamas pagal 2007 – 2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ įgyvendinimo priemonės VP2-1.3-ŪM-05-K „Inočekiai LT“ įgyvendinimą visuotinės dotacijos būdu.

 

 

grįžti atgal