Naujienos

Top100.lt

LAAIF dėka buvo įgyvendintas Lietaus nuotekų valymo įrenginių kūrimas AUTOBAZĖ aikštelėje.

Keičiantis klimatui, iškrintančio lietaus kiekis vis didėja, menkindamas geriamojo vandens gavybą. Siekiant mažinti nuotakyno apkrovą ir tausoti gamtos išteklius 2014-2015 m. Pramonės 26, Šiauliai buvo atliktas aplinkos apsaugos investicinis projektas „Lietaus nuotekų valymo įrenginių kūrimas UAB „Lutora“ automobilių stovėjimo aikštelėje. Projekto finansavimas iš dalies skirtas iš Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšų.
Projekto įgyvendinimo metu buvo pastatyti lietaus nuotekų valymo įrenginiai.
grįžti atgal