Naujienos

Top100.lt

Informacija apie automobilių stovėjimo aikštelės įrengimo atrankos išvadą dėl poveikio palin

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: UAB “Lutora”, Tilžės g. 156, Šiauliai; tel. 869947000, el. paštas: info@lutora.lt

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Automobilių stovėjimo aikštelės įrengimas esančios Pramonės g. 26, teritorijoje.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Pramonės 26, Šiauliai.

Priimta atrankos išvada: Atsakingos institucijos Aplinkos apsaugos agentūros 2015-03-06 priimta atrankos išvada Nr.(15.6)-A4-2253, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima: Tomas Elenbergas , Tilžės g. 156, Šiauliai; tel. 869947000, el. paštas: info@lutora.lt

Motyvuotus pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą, per 20 darbo dienų nuo atrankos išvados paskelbimo dienos, teikti: Aplinkos apsaugos agentūrai, A.Juozapavičiaus g.9, LT-09311, Vilnius, tel. 870 662 008; faks. 870 662 000.

Susipažinti su atrankos  išvada ir atrankos dokumentais galima: APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS, TARŠOS PREVENCIJOS IR LEIDIMŲ DEPARTAMENTO, ŠIAULIŲ SKYRIUJE , M.K Čiurlionio g. 3, LT-76303 Šiauliai, tel. (841) 596414, faks. 870662000, el. p. siauliu.skyrius@aaa.am.lt  (terminas - 20 darbo dienų nuo šio skelbimo).

grįžti atgal